DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SIDE 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øien i uniform

 

Et bilde av Fritz Øien i uniform i krigstiden på Jan Mayen.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens deltagerbevis signert kronprins Olav

 

Hva slags dokument dette er er usikkert, men det virker å være et deltagerbevis eller deltagerdiplom etter krigen 1940 - 1945.
Det ser ut til å være signert Forsvarssjef OlavR, altså daværende Kronprins Olav.
I tillegg er det signert Thore Harve, Sjef for Sjøforsvaret.
Dette var sannsynligvis noe som ble tildelt alle som deltok i krigen, og for Fritz Øien´s del var nok for tiden på Jan Mayen underlagt Sjøforsvaret.

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens frihetsmedalje

 

 Kong Haakons frihetsmedalje gitt Fritz Øien
"for fortjenestefull innsats på Jan mayen under krigen 1940 - 1945". (Selve medaljen er ikke scannet inn).
Etter alle årene siden krigen er den blitt noe bleket, men under datoen "7. januar" kan Kong Haakons signatur skimtes - HaakonR -.
Nede til høyre finnes også signaturen til Jens Chr. Hauge som var Sjef for Mil. org. 1944 - 1945, og forsvarsminister 1945 - 1952.

 Sannsynligvis var vel dette noe som ble tildelt de fleste som deltok i krigen.

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens Id-kort

Identitetskort for Fritz Øien som bestyrer over radio- og meterologiske stasjonen på Jan Mayen. Det er utstedt 28. sept. 1940 av det norske forsvar.
Han skulle være på jan Mayen 1 år, men fordi krigen kom mens han var der, ble det ca. 6 år sammenhengende!

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øiens militære dokumentasjon (udatert)

  

Dette udaterte militære dokument fra krigens dager på Jan Mayen attesterer at Fritz Øien er kjent av og arbeider i nært samarbeid med allierte styrker, og må gis tilgang til nødvendige faciliteter under sitt opphold i England.

Han oppholdt seg på Jan Mayen fra høsten 1949 til våren 1945.

 

( fra oppveksten minnes jeg at han nevnte at under krigsårene var han på tjenestereiser til både Aukureiry på Island og London, England)

 

Klikk på bildet for forstørring.

 

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SIDE 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk