DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SIDE 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Han i midten på bildet er jeg usikker på hvem er, men til høyre er  Fritz Øien og til venstre mener jeg er boren  Alfred Øien.
Legg merke til revolveren Fritz  og karen i bakgrunnen holder holder - kan det være at de sikter på kokken som kommer inn med oppvarmet middag fra dagen før???
(Hunden likner en de kallte Hitler)
Fritz var sjef på den meterologiske stajonen ("Metten"), og Alfred var stuert.
Både Alfred og Fritz var i utgangspunktet sivlt ansatte i værtjenesten, men ble 1. mai 1944 utnevnt til henholdsvis kvartermester og løyntnant. Dette ble dårlig likt av de militære på øya, og endel gnisninger oppstod.
 


Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Her poserer 3 av mannskapet for en fotograf.

Såvidt jeg kan se er personen i midten min far Fritz Øien med våpen. De øvrige kjenner jeg ikke igjen.

 


Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Her er 2 bilder fra krigstiden på Jan Mayen. Bildet er tydeligvis tatt inne i forleggningen.

På det første (venstre) bildet kan mannen til høyre være Egil Rokstad.

På det andre (høyre)  bildet kjenner jeg igjen Fritz Øien med pipe bakerst. Mannen mellom flaggene tror jeg kan være Bjarne Iversen. De øvrige er jeg enten i tvil om, eller er for meg helt ukjente personer.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Utstilling

 

Fra utstilling på Forsvarsmuseet på Akershus festning i Oslo.

På bildet midt i ser vi Fritz Øien og Bjarne Iversen på samme bilde som annet sted på siden.

Avfotgrafert juli 2005


Krigstiden på Jan Mayen - Bjarne Iversen

 

Bjarne Iversen var en kollega av min far, Fritz Øien, både på Jan Mayen og senere på Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø.

Her sees han på et offisielt bilde fra krigstiden på Jan Mayen.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | SIDE 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk