DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SIDE 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Krigstiden på Jan Mayen - Fritz Øien og Bjarne Iversen i et filmklipp

 

En liten filmbit av Fritz Øien og Bjarne Iversen klippet fra et TV-program om krigen.
Vi ser først Fritz Øien ,deretter en av hans venner Bjarne Iversen.

(Hvem de siste 3 kan være er meg ukjent, men det kan godt være fra Finnmark i samme TV-program)

 

 


Krigstiden på Jan Mayen - Innhenting av værdata

 

Bildet viser Bjarne Iversen og Fritz Øien som leser av værdata som ble videreformidlet til de allierte under krigen.

Dette er et offisiellt bilde tatt i 1944, og teksten på baksiden lyder:

NORWEGIAN OFFICIAL PHOTO NO. l. 10,715,

THE HOME OF THE WEATHER REPORTS.

All through the war a meterological station has been in operation on the small Norwegian island og Jan Mayen. It is situated far north in the Arctic Ocean between Greenland and the north of Norway. This outpost guarded by a small garrison of Norwegian troops, has,through its meterologigical observations, been one of the most important stations for weather reports for convoys crossing the north Atlantic to America and Russia and has played a vital part in the fight for the domination of the seas.

Picture shows two of the soldiers of the garrison during meterological observations.
London, 29.9.44.

 


Krigstiden på Jan Mayen - Kunstnerisk utfoldelse i galskapen i 1943

 

Jan Mayen var vel et stykke fra den verste galskapen under krigen, og det ble også tid til kunstneriske utfoldelser. Teksten "Velkommen til Sans og Samling" var vel en harselering med Quislings parti "Nasjonal Samling". En harselering som ikke ville gått straffefritt hjemme i Norge.

Dette er et "Norwegian officical photo No. L. 10,75" fra krigen. Teksten bakpå bildet sier:
"One of the decorations in the telegraphist's hut made by photographer Brado Lind in 1943 with the caption - "Welcome to your senses". London, 29.9.1944

 


Krigstiden på Jan Mayen - Nedskutt fly


I løpet av krigsårene 1940 - 1945 ble det skutt ned et tysk fly av type Focke Wulf FW 200.
Min far, Fritz Øien, tok vare på en av de påmonterte platene med informasjon om flyet.
Det er ukjent hvem som skjøt det ned.

Følgende er klippet fra Jan Mayen-siden http://home.online.no/~vteigen/ som er et samarbeid mellom Vidar Teigen og Ishavsforeningen Jan Mayen:

Den 7. august 1942 smalt et Focke Wulf 200 C4 "Condor" fly inn i fjellsiden på Danielsenkrateret.
Flyet hadde serienr. 0104 og var registrert NT+BD med eskadrenr. F8+AB av stab 1/KG40.

Flyet hadde en besetning på 9 hvorav kapteinen var Obw. Alfons Kleinschnittger.
Offisielt var flyet på en rekognoseringstur med 6 manns besetning og er i tyske kilder oppført som tapt eller forsvunnet. - En 6 manns besetning på disse flyene var normalt ved rekognoseringsflygninger.

At det var 9 mann ombord kan skyldes flere årsaker; de kunne være på flygning i forbindelse med værobservasjonsflygning, de kunne droppe forsyninger til tyske værskip ved Grønland, eller de kunne ha vært på et bombeoppdrag mot Jan Mayen. Det siste er vel det mest sannsynlige, da det ble funnet minst en udetonert bombe på ulykkesstedet. Flyets høyde og kurs da ulykken inntraff kan også tyde på at de var ute etter å bombe den norske garnisonen på øya. Området var dekket av tykk tåke denne dagen, så bombing var ikke mulig. Av samme grunn ble ikke flyet beskutt fra bakken - de norske styrkene kunne på grunn av tåka ikke avgjøre om flyet var venn eller fiende.
De 9 omkomne ble begravd med millitære æresbevisninger på stedet, men ble i 1958 flyttet til den millitære kirkegården i Narvik.

I dag er det ikke stort igjen av flyet. Under krigen ble deler av flyet brukt til skyteøvelser, og noe metall ble brukt som materialer til å lage forskjellige gjenstander. Flyrestene er spredt over store deler av nordøstsiden av Danielsenkrateret; av større deler kan sees en vinge og rester av halepartiet, samt en motor. Nærmere toppen av Danielsenkrateret hvor selve crash-stedet var, er det tett i tett av småfragmenter spredt utover.

 

Se også side 16

 


Krigstiden på Jan Mayen - personellet

 

Noe av peronellet på Jan Mayen ved krigsutbruddet i 1940:
Fra venstre bakerst:
Ukjent - Fritz Øien - Sverre Lingås - Alfred Øien
Fra ventre forrest:
Julius Kjærvik - Egil Rokstad

Hvit hund: "Gøring", sort hund: "Hitler"
Hundene var tydeligvis oppkalt etter "storhetene" i Nazi-Tyskland.
Hunden "Hitler" har tydeligvis fått fysisk munnkurv!
 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | SIDE 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk