DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SIDE 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt av Sivert Dørum 2004.

 

Litt av en utfordring for Riksantikvarens restaureringsfolk.

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt av Sivert Dørum i 2004 som viser Titeltbukta nedenfor Camp Margareth.

 

Iflg. Sivert skal navnet  visstnok stamme fra 1600 -tallet, og ha sammenheng med den hollandske hvalfangstaktiviteten der. Det er funnet rester etter hollenderne ikke langt fra Camp Margareth. Sivert har ikke sett noe, og sjansen er vel stor for at sjøen har tatt mesteparten.

 

I april 2006 fikk jeg denne informasjonen fra Dag Kvammen om samme bukta:

 

I følge Place-Names of Jan Mayen heter bukta Titeltbukta. Den ligger nordøst for Guineabukta og navnet betyr rett og slett Ti telt-bukta. Ti telt ble satt opp her i 1624 iølge Yuydergolf, Brander (1934) s. 34 i Joan Blaeu's Grooten Atlas of Wereltbeschrijving, Amsterdam 1644-1663. Vogt skriver i 1883:Südbucht mit den zehn Zelten der Holländer. Robijn skrev i 1689: "There were wont to stand ten tents in this bay for handling of Fishoil, but in one year the Sea washt a way three tents, thirteen chaloups, tugs & oily-vessels pertainingh to the Chamber of Amsterdam, it washed away lickewise most of the ground whereon they stood, wherefore those from Amsterdam did delve a large peece of ground the sommer followingh, whereon they have set two tents"

 

Skrivefeilene er slik de står i boka. Om du ikke har heftet The Place-Names of Jan Mayen kan det anbefales. Det er Norsk Polarinstitutt som har gitt det ut.

 

 Mvh

Dag Kvammen

  

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2004

 

Foto tatt i 2004 av Sivert Dørum med Ann Elise Spjelkavik Dille foran Camp Margareth.

Camp Margareth er planlagt restaurert av Riksantikvaren sommeren 2006.

Håper noen kan sende meg bilder etter restaureringa. Selv om min far bygde hytta omkring 1927 så kan jeg vel neppe si at jeg har hytte på Jan Mayen, men det kunne vært moro en dag å fått anledning til selv å komme dit.

 

Sivert - mange takk for alle flotte fotos!!! 

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2007a

 

Fra Susan Barr, som er kulturvernrådgiver for bl.a. Jan Mayen, fikk jeg tilsendt 2 bilder av min fars gamle hytte på Jan Mayen. Dette viser hytta før restaurering sommeren 2007.

 

Bildet er tatt av Torgeir Haraldsen.

 (klikk på bildet for forstørring)

 

Mange takk Susan!

 


Jan Mayen - Camp Margareth 2007b

 

Fra Susan Barr, som er kulturvernrådgiver for bl.a. Jan Mayen, fikk jeg tilsendt 2 bilder av min fars gamle hytte på Jan Mayen. Dette viser hytta etter restaurering sommeren 2007.

 

Bildet er tatt av Torgeir Haraldsen, og han og Yngvar Wennevold var snekkerne so foretok restaureringa.

 (klikk på bildet for forstørring)

 

(det er vel lite sannsynlig at jeg vil kunne ta hytta i bruk)

  

Mange takk Susan!

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SIDE 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk