DOKUMENTAR : Øien - tiden på Jan Mayen før og under krigen


1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Jan Mayen - 1930 b

Dette bildet skal være tatt i juli 1930 og viser deltagerne i en ekspedisjon til Nord-Øst Grønland som var en tur innom Jan Mayen. Her er de sammen med noen av de som var på stasjonen på Jan Mayen:

Sett forfra:
Bakerst i døråpningen står min far Fritz Øien og foran han litt til venstre hans bror Roald Øien
Til høyre for min far står visstnok Kvive Andersen.

Helt til venstre skal det være Anders K. Orvin (fra ekspedisjonen til Grønland)

Andre navn her skal være i ukjent rekkefølge: Tornøe, Broccheri, Gustav Lindquist, Adolf Hoel og en Richardson.

Jan Mayen - 1930 c
Her er en likt bilde som foregående, men med følgende info som jeg har fått av Svein Martin Pedersen ettervinteren 2015:
 
1. Roald Øien
2. Gustav "Pusten" Lindquist (fangstmann/overvintrer) 1884-1934
3. Kvive Andersen
4. Anders K. Orvin
5. Vittorio Beonio Brocchieri
6. Adolf Hoel
 
Ellers sier Pedersen at hans far også var på Jan Mayen 1932-33 med Breirem og Helge Hansen, samt 1936-37 med Kvive Andersen og Helge Hansen.
Videre forteller han:
Ved gjennomgang av de ca. 90 bildene som jeg har, er tydeligvis bilde JM2-08 - Jun. 1930 det eneste som har overlevd. Alle de andre er nok fra de senere overvintringene min far foretok på Jan Mayen.
 
Da krigen kom, ble min far innkalt som sambandsoffiser i luftforsvaret. Han var også innom "Little Norway" i Kanada, før han ble plassert i England. Han opptrådte også som SOE-agent (Special Operations Executive) - Subjects:Intelligence. Han ble bl.a. fraktet med en engelsk korvett til Svalbard og ilandsatt der for å finne ut hva tyskerne bedrev der. Han mottok under krigen MBE-medaljen med et meget stort diplom som var undertegnet av kong Georg og dronning Mary. Etter krigen forsatte han å jobbe ved værvarslinga, bl.a. ved radiostasjonen i Alta. Senere ble han pånytt innkalt til luftforsvaret, hvor han bl.a. jobbet steder som Bardufoss, Oslo, Gardermoen, Rygge, Værnes, Ørlandet, Overkommando Nord-Norge i Harstad, og avsluttet ved Overkomandoen i Myntgata, Oslo fram til han ble pensjonist.
 
Jeg vokste opp i et hjem hvor det vanket mange gjester som hadde hatt tilknytning til overvintrings-årene og krigen. Bl.a. flyttet Helge Hansen også til Oslo, så han og hans kone var ofte gjester. Min far måtte alltid svare på spørsmål om overvintringene og krigen – og jeg var en flittig tilhører.
 
Min mor og far skilte seg på midten av 60-tallet. Jeg husker at det var to store fotoalbum som omhandlet min fars tid på Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard. De albummene jeg fikk tak i etter min mors bortgang, er blitt delvis ødelagt. Hun hadde revet ut mange bilder og det ser ut til at det jeg savner er blitt totalt borte.
 
 


Jan Mayen - 1934

 

Et bilde fra Jan Mayen i 1934 som viser fra venstre mot høyre:

Ukjent - Fritz Øien - Leif Brox

Fritz var da 35 år, og Leif Brox var i ettertid hans kollega på Værvarslinga for Nord-Norge i Tromsø. De var også mye sammen i festlige anledninger privat.

 


Jan Mayen - 1944

 

Stasjonen på Jan Mayen fotografert i 1944

Til venstre i bakgrunnen ser det ut til å stå en hest?

 


Jan Mayen - Alfred Øien

 

Et bilde av Alfred Øien tatt på Jan Mayen

 1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

<< Tilbake
Besøksstatistikk