DOKUMENTAR : Øien-slekta


SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Øien-slektas vugge i Tolga?

 

Nygård Østre I (Øien) i Tolga
I Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968)
er bildet til venstre på side 573.

På side 574 i boka står det å lese at "...bygselen (av gården. Min anm) gikk over til Esten Olsen Vargåen eller Estenbekken fra Os, f. 1714, d. 1792, gift med Dordi Håkensdatter Håkensen fra Dalsbygda, f. 1715, d. 1774....Esten Olsen og Dordi Håkensdatter hadde barna; Ole, f. 1748, d. 1819, Håken, Ingrid, og Dordi.....
Sønnen Ole Estensen ble i 1779 gift med Laurense Olsdatter Hodalen, f. 1753, d. 1829....
Disse fikk barna Esten, Ole, Elen, og Dordi.
Skiftebrev utstedt 10. mai 1820 etter Ole Estensen Nygård(!! min anm pga etternavnet = gårdsnavn) Sønnen Esten Olsen overtok halve Nygård østre etter at den andre sønnen Ole hadde fått utlagt den andre halvparten i 1831 og ble bruker av Nygård østre 11.
I boka på side 575 vises det til den deling som ble gjort av Nygård: ..."..begge gardpartene ble kalt for Øien"
(Pr. 12.01.2003 er jeg av den oppfatning av at Øien-navnet oppstod her.)

Esten ble gift med Mette Marie Thomasdatter Høsøyen. Disse fikk barna Ole, Thomas, Ingeborg, Elias, reiste til Målselv, Jens,lærer i Målselv,
og Laurense......"
(En del av informasjoner om navn/ekteskap får jeg bekreftet i Mormonernes database i USA.)

Her står det altså at Jens Estensen Øien og Elias Estensen Øien forlot bygda og reiste til Målselv. Deretter må begge ha flyttet til Kaldfjorden på Kvaløya ved Tromsø.

Hvis ovenstående er korrekt, så gir det et gjennombrudd i historien fra Jens Estensen Øien, hvis familie tilbake i tid vi tidligere visste lite om.

 


Øien-slektas vugge i Tolga?

 

Gården Nygård Østre I (Øien) i Tolga.
I Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968)
er bildet til venstre på side 576.

 


Øien-slektas vugge i Tolga? / Tolga slekts- og gardshistorie

 

Utdrag fra Tolga Gards- og slektshistorie, Bind 1 (1968), kan leses ved å klikke på PDF-fila til venstre. 

 

 


Egil Øien - Minneord 1988

 

Minneomtale av Egil Øien som døde 27.05.1988.
Han jobbet i velferdstjeneste for handelsflåten, og var en av pionerene der.

 

Omtalen kan du lese ved å trykke på PDF til venstre.

 


Fredrikke Altmann Øien

 

Fredrikke var gift med Jens Julius Øien.

I avisomtale av henne etter sin død 18. april 1941 står det å lese:
"En meget kjent Tromsødame, fru Fredrikke Øien, lukket forleden sine øyne for stedse. Det var hjertet - dette gode hjerte som var så breddfull av kjærlighet og oppofrelse, ikke bare mot sine egne, som til slutt ikke maktet mer.
Hun var den velkjente ishavsskipper Jens Øiens hustru, og som mange andre hustruer til ishavsskippere - i seilskutedagene - har hennes liv ikke alltid vært dans på roser. Fangstskutene ble ofte flere måneder lengere borte enn beregnet i Nord- eller Vesterisen, og den gang hadde ikke de som satte hjemme store trekk, som det senere skulle ble til - og bomturer var ikke sjelden.
Men fru Fredrikke tapte ikke motet. Hun holdt hjemmet sammen, og i mannens ofte månedslange fravær i isødet, var det nok hun - mor Øien - som oppdro den store barneflokk, som hun og mannen bare har hatt glede av. Hun var ikke bare god - storartet - som hustru, mor og kamerat mot sine, - nei hennes kjærlighet og offerglede strakk meget lengere. I Tromsø Skipperforenings kvinneforening var hun blant stifterne av Tromsø Sjømannshjem, og her ofret hun meget av sin kostbare tid.
Ellers var det hjemmet som var hennes alt - og her ofret hun virkelig alt. Hun var hjemmets sol og sentrum, elsket og aktet av mann og mange barn, barnebarn og svigerbarn.
Som et illustrerende eksempel på det gode forhold - mor og barn - kan nevnes, at da en av hennes døtre, som var blitt syk, for en tid siden kom hjem og fikk høre at morens tilstand var håpløs, brøt hun helt sammen.
Fru Fredrikke Øien var en av de norske kvinner som bygger landet og hvis minne vil leve.
Hun hvile i fred."

 SIDE 1 | 2 | 3 | 4 | 5

<< Tilbake
Besøksstatistikk