DOKUMENTAR : Øien - Ewald Øien deltager i søket etter levninger etter Andréexpeditionen


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8
Kvitøya - Andréexpeditionens gravplass 2

 

Andréexpeditionens ustyr er funnet.

 

Knut Stubbendorff har bekrevet hva de opplevde:

Det første de fant var en slede med fragmenter av klær og utstyr sleng omkring, tydeligvis nylig frigjort fra isen. De fotograferte området og startet systematisk søk. Ikke langt fra minnestaken fant de en rekke benrester, noen fortsatt med klær på. Noen av disse lå på steiner, mens andre fortsatt innefrosset i isen.

Ettersom de begynte å samle sammen alt som ikke var frosset i isen, følte de at de omkomne hadde hatt en plan over området. Det virket som om det var et depot nær sjøen der sleden ble funnet, og et avslappingssted nær støtten og skjelettrestene.

Gruppen begynte så å gjennomsøke disse to områdene mer nøye, og gravde veldig forsiktig i isen.

 


Kvitøya - Andréexpeditionens gravplass 3

 

Her ser vi tydelig et skjelett etter Andréexpeditionens deltagere.

  

Knut Stubbendorff har bekrevet hva de opplevde:

 Ettersom de hadde fått informasjon som indikerte at ”Brattvåg”, som hadde vært der før dem, hadde brakt med seg to relativt komplette kropper (skjelett), regnet de med at dette hadde vært Fraenkels. Stor var imidlertid overraskelsen da de fant et nesten komplett kropp dypt inni isen ved soveområdet. Kroppen lå på venstre side med venstre hand som pute under hodet. De fjernet forsiktig denne kroppen og overførte den til en kurv som de førte ut til ”Isbjørn” der det ble lagt i en kiste.

 


Kvitøya - Andréexpeditionens gravplass 4

 

Her finner mannskapet ustyret Andréexpeditionen må ha slept med seg de omkring 300 km de gikk fra hydrogenballongen havarerte og frem til deres siste stoppested på Kvitøya.

 

Knut Stubbendorff har bekrevet hva de opplevde:

I tillegg til kroppene, fant mannskapet på “Isbjørn” følgende den første dagen; klær til bruk i hydrogenballongen, snøsko, en sextant, gelogiprøver, film, ammunisjon, årer, og restene av en liten båt. De fant også Fraenkels almanakk og tre dagbøker, Strindbergs loggbok og en rekke andre ting.

 


Kvitøya - Andréexpeditionens gravplass 5

 

...mere leting....

  

Knut Stubbendorff har bekrevet hva de opplevde:

Et forsøk  på søk tredje dag ble kort på grunn av at  en storm raskt  nærmet seg, så mannskapet måtte da gi opp videre søk og returnere til Tromsø for å overlate deres funn til vitenskapskommisjonen.

 


Kvitøya - Andréexpeditionens gravplass 9

 

Her ser det ut til at levninger er funnet og i ferd med å pakkes ned for å taes med hjem for videre forsendels til endelig gravsted i Sverige.

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SIDE 6 | 7 | 8

<< Tilbake
Besøksstatistikk