DOKUMENTAR : Øien - Jens Julius Øien / en Ishavsskipper


1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Jens Julius Øien - Kostersitz / motiv fra hans bolig i Tromsø

 

Bilde tatt 25.02.2003 av Kostersitz som Jens Julius Øien lot føre opp i Tromsø for belønningen han fikk etter å har reddet den Østeriske grev Hugo von Kostersitz.

I boka "Turister og jegere i Ishavet" av Magnus K. Giæver (Tanum forlag 1944/eier av "Laura")skriver han på side 150 - 151 om bakgrunnen for at dette huset ble oppført:

"En fyrstelig gave.
I 1911 hadde jeg bortfraktet "Laura" til en rikmann, en von Kostersitz, for en jakttur for ham og hans kone med kaptein Øien som fører. (Jeg var selv med "Minerva")
De kom også til Grønland og var ute på en moskusjakt. Imidlertid kom det tykk tåke. Hvorledes det gikk for seg, kan jeg ikke riktig forstå, men von Kostersitz og hans frue kom vekk fra de øvrige, og der satt de alene igjen høyt oppe i en dal, langt fra skipet, helt oppgitt og desorientert.
Von Kostersitz trodde seg og fruen fortapt og ga seg det høytidelige løfte at hvis de ble berget, skulle også vedkommende få en klekkelig påskjønnelse.
Nå, de øvrige karer kom tilbake til skipet og meldte kapteinen at de hadde tapt von Kostersitz og frue av syne, og at de var blitt igjen.
Neste morgen, da været var blitt lettere, tok kapteinen en del karer med seg og drog oppover i retningen mot gårsdagens jaktområde, og det lyktes ham til slutt å finne begge de forsvunne i en temmelig ynkelig forfatning. De hadde øyensynlig oppgitt ethvert håp om redning.
Etter at de hadde fått litt å styrke seg på, tok de fatt på nedturen og kom velberget tilbake til skipet. Og etter en ellers vellykket tur fant så hjemreisen sted.
Etter hjemkomsten sendte von Kostersitz i den stillhet utlovte belønning med 50.000,- mark til kaptein Øien - en ganske storstilet gave.-
Øien bygde seg et flott hus på øya og en motorselfanger, som ble utstyrt med diverse lugarer. - Nå skulle han nemlig begynne å konkurrere med meg.
Han var forøvrig ikke alene om det. Flere, om ikke alle de nybygde større motorselfangere ble utstyrt med det for øye å kunne medta det være seg jegere eller vitenskapsfolk til polartraktene."

Min (Hugo Øien) anmerkning i febr. 2003:

Huset han bygde ble kalt "Kostersitz" etter denne grev Hugo von Kostersitz fra Wien. Bygget står den dag i dag vis a vis "Bikuben" ovafor Kongsbakken skole i Tromsø.

JEØ gikk etterhvert konkurs etter store investeringer i overgangen fra seilskip til damp. Selv om historien sier at hans kone greide å fremskaffe finansiell støtte til å beholde Kostersitz, så var banken som hadde fordringer på han så interessert i selv å overta huset, at den ikke var villig til å vente 3 - 5 dager på at de formelle forhold rundt refinansieringen var på plass. Det endte derfor med at banksjefen flyttet inn.

En av slektningene (Ove Altmann) hadde malt flere malerier på veggene. Disse ble fjernet sammen med inventaret til JEØ, noe som var til stor ergrelse for den nye eieren som flytta inn. Maleriene er i dag i familiens eie, og finnes på denne siden.

Jeg har forvrig endel sølvtøy Hugo von Kostersitz etterlot seg på skuta som min bestefar førte. Disse har inngravert "Hugo von Kostersitz, Wien". (Bilde av dette sølvtøy finnes lengere opp på siden)
Min onkel Hugo, som ble torpedert under krigen, var oppkallt etter samme mann - og jeg selv antakelig etter begge

 


Jens Julius Øien - Kostersitz / motiv fra hans bolig i Tromsø

 

Dette er et foto av Kostersitz gjengitt i avisa Tromsø lørdag 8. mars 2003. Det er tydeligvis tatt fra området der Kongsbakken videregående skole nå ligger.
Her kommer verandaen rundt huset godt frem. Den er nå fjernet.
Legg også merke til Kirkegårdsvegen, som ikke var rare greiene den gang.
Bildet er i eie av Sveinulf Hegstad, som ikke har noen familietilknytning til Øien-familien.

 


Jens Julius Øien - Kostersitz / motiv fra hans bolig i Tromsø

 

Et bilde av Kostersitz laget av Marit Bockeli i 1997. Det skal vise huset slik det så ut i 1912.
Huset er (var?)1 av 9 hus i Tromsø med tårn.
Bildet befinner seg i dag i Grethe Junge Eliassen's eie.

 

 


Jens Julius Øien - Kostersitz / området rundt hans bolig i Tromsø

 

Bildet viser villabebyggelse ved Kirkegårdsvegen ca. 1920.

Fremme til høyre sees "Villa Kostersitz" som jens Julius Øien oppførte.

Bak ser vi "Solborg". Begge bygninger står fortsatt (2006).

  


Jens Julius Øien - Kostersitz 2007 / Omtale i boligavis

 

Dette bildet / artikkelen er sakset fra EiendomsMegler1 sin boligavis Nr. 21 - 16. august 2007.

 For ordens skyld: er dette bare en omtale i boligavisa, ikke huset er ikke lagt ut som salgsobjekt.

 

(klikk på bildet for forstørring slik at teksten kan leses)

 

 1 | SIDE 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

<< Tilbake
Besøksstatistikk