DOKUMENTAR : Øien - tiden på Grønland og i Sydishavet i 1920-årene


1 | SIDE 2 | 3
Myggbukta - Fangstfolk 1926

 

Bildet er fra vinteren 1926 i Myggbukta og viser fra venstre:
Gisvold - Foldvik - Devold - Fritz Øien.

 

Foldvik-ekspedisjonen 1926 - 28:

Det var direktør Ole Andreas Krogness ved Geofysisk Institutt i Tromsø, som sto bak opprettelsen av værstasjonen i Myggbukta i 1922.

Da det ikke lyktes "Conrad Holmboe" i å nå frem i 1923, ble Nordøst-Grønland igjen et blankt område på værkartet, men en dag i 1925 henvendte to av Krogness' telegrafister, Nils Foldvik og Hallvard Devold, seg til han. De ville utruste en to-årig ekspedisjon til Nordøst-Grønland. Deres plan var å drive fangst og gjenoppta værtjenesten i Myggbukta. Krogness lovde dem full støtte.

Foldvik-ekspedisjonen dro fra Norge den 17. juli 1926. Lederen Nils Foldvik ga navn til ekspedisjonen med 6 deltakere, som reiste til Grønland med "Ringsel" av Tromsø.

De anløp først Kap Stosch, hvor en ny fangststasjon (Krogness / Kapp Stosch-hytta), ble oppført.

Ekspedisjonen eksperimenterte med nye metoder for fangst på Nordøst-Grønland. Da de nå rådde nå over stasjonene i Myggbukta, Krogness og de ubenyttede danske hytter på østkysten av Hold with Hope, dannet de en forbindelse mellom disse ved hjelp av et antall småhytter, som ble oppført med en dagsreises innbyrdes avstand. De vandret da fra hytte til hytte og kunne på den måte røkte fellene over et stort område. Dermed ble fangsten betydelig effektivisert. Metoden ble med årene forbedret ved at hver fangstmann fikk sitt hundespann på 4-8 sledehunder, og slik kunne komme over et ennå større fangstområde. Foldvik-ekspedisjonen innså dette, men hadde bare tatt med noen få hunder.

De tre telegrafistene, som deltok i ekspedisjonen, skiftet på å passe værtjenesten i Myggbukta og til å drive fangst.

Sommeren 1927 utvidet ekspedisjonen fangstterrenget ytterligere. Ved Revet ble det anlagt en ny hytte - "Tyrolerstasjonen", senere kallt "Moskusheimen" - og de oppførte en rekke fangsthytter langs østkysten av Clavering Øya og inn mot Young Sund. Et par av de hytter de oppførte i 1926, ble flyttet til bedre beliggenheter.

Etter to vellykkede overvintringer reiste ekspedisjonen sommeren 1928 hjem med "Terningen" av Tromsø. Foruten de stasjoner, som ekspedisjonen bygde, etterlot de seg også 16 fangsthytter.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908 - 60". Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter.

  


Myggbukta - Fangststasjonens bemanning 1922 - 1959

 

Bildet til venstre (klikk for forstørrelse)  viser mannskapet som overvintret i Myggbukta gjennom 37 år fra 1922 til 1959.

Her fremgår at min far, Fritz Øien, overvintret i 2 sammen-hengende sesonger:

 

Sesongen 1926 - 27:                          Sesongen 1927 - 28:

Hallvard Devold                               Hallvard Devold

Nils Foldvik                                     Nils Foldvik

Arnulf Gisvold                                 Fritz Øien

Fritz Øien

 

"Foldvik-ekspedisjonen" som forlot Tromsø 17. juli 1926 med "Ringsel", bestod av seks menn inkl. Foldvik og Devold. Fritz Øien, 27 år, var også telegrafist ved Geofysisk Institutt. I 1925 - 26 hadde han overvintret sammen med Hallvard Devold på Jan Mayen.

Ekspedisjonen nådde frem 28. juli:

"Når man glir inn mot Myggbukta har man store grønne gressletter med vann foran seg innover landet. Gås og lom holder et svare spetakkel. Man ser moskusflokker som gresser bortover slettene, man hører ryper borte i skråningene, og haren som er hvit hele året rundt er lett å kjenne. Der er liv overalt. Myggbukta bærer sannelig sitt navn med rette. Mygg var der jo overalt, men ingen steder i slik mengde som i Myggbukta. Den var en sann plage. Jeg har ikke sett slike mengder av mygg noen steds som der", skrev Nils Foldvik i Polarårboka 1933.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908 - 60". Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter.

 


Myggbukta - Bunnhuset / Øiens hus

 

I Myggbukta på 73" 40´N - 21" 44´W / Hold with hope ligger  Bunnhuset / Øiens hus.

 

Norsk fangsthytte anlagt august 1926 for Foldvik-ekspedisjonen av Fritz Øien og Hans Meyer Olsen.

Det ligger på østsiden av Loch Fyne, ca 1-2 km nord for Sogneelv.

Det er  7,2 x 2 m inkl bislag og 2 sideskur. Inni fantes en kullovn av type O. Mustad & Søn.

Den opprinnelige hytten ble bygget primo 1926. Nils Foldvik skrev 4. august 1926 at

"Øien kom ved 7-tiden i morges. Han hadde gått fra bunnen av Loch Fine, hvor de andre bygget et hus."

Foldvik skrev et annet sted  at  "huset ble i daglig tale kalt "Bunnhuset", men jeg ville foreslå at vi kalte det "Øiens hus".

Da man i 1935 ikke var i stand til å seile inn Myggbukta, oppførte man ved Bunnhuset et proviantskur der foryningene ble lagt.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908-60", av Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter

 


Myggbukta - Jordan-stranda

 

I Myggbukta på 74" 07´N - 22" 10´W / Payer Land.

 

Norsk fangsthytte anlagt september 1927 for Foldvik-ekspedisjonen av Hallvard Devold, Fritz Øien og Hans Meyer Olsen, Moskusheimen.

På østsiden av Jordanhill.

Nils Foldvik skrev i 1930, at det var en " bistasjon, bordhus, torv rundt. 1 vindu. Jordgulv størrelse 2,40 x 2,00 m. Bislag 2,00 x 1,50 m. Ovn laget av en sinkbalje. Ca. 20 m fra sjøen, 3 m over havet. En stor elv på hver side av hytten. Intet navn. Ble i daglig tale kalt "Jordan"."

Da hytta med årene forfalt, ble den i 1935 erstattet med Jordanhill-hytta.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908-60", av Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter.

 


Myggbukta - Mellemhuset

   

I Myggbukta på 73" 48´N - 21" 45´W / Hold with hope ligger  Mellemhuset.

 

Norsk fangsthytte anlagt august 1926 for Foldvik-ekspedisjonen av Fritz Øien og Arnulf Gisvold, Hans Meyer Olsen og Krogness.

Det ligger på østsiden av Loch Fyne, ca. midt mellom Strømmen og bunnen av fjorden.

Det er  3,65 x 2 m inkl vindfang. Inni fantes en kullovn av type Drammens Jernstøperi.

Opprinnelig bygd i august 1926, og av Nils Foldvik bekrevet som et "bordhus med papp og torv rundt. Størrelse 1,80 x 1,80 m (opprinnelige mål). Ikke vindu. Ca. 60 m fra sjøen og ca. 12 m over havet. Huset er ikke synlig fra sjøen."

Hytta er formodentlig utbygget eller fornyet to ganger etter at den ble reist - sist i 1954  av Helge Nesset..

Hytta er i dag (1994) i forfall eller ruin.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908-60", av Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter

 1 | SIDE 2 | 3

<< Tilbake
Besøksstatistikk