DOKUMENTAR : Øien - tiden på Grønland og i Sydishavet i 1920-årene


1 | 2 | SIDE 3
Myggbukta - Norsk villa

 

I Myggbukta på 73" 57´N - 21" 52´W / Hold with hope ligger  "Norsk villa".

 

Norsk fangsthytte anlagt august 1927 for Foldvik-ekspedisjonen av Fritz Øien, Hans Meyer Olsen og Krogness.

Det ligger på østsiden av Loch Fyne, umiddelbart nord for Strømmen..

Delvis tømmerhytte 3,4 x 1, 9 m inkl. bislag på 90 x 190 cm.

 

På stedet bygdes allerede i 1926 en slags hytte som John Giæver beskrev slik:

"Den kummerligste hytta i historien hadde Fritz Øien i en fjord nordvest for Myggbukta, som heter Loch Fine. Den hytta var akkurat så stor som en dryg likkiste. Knapt 2 meter lang, 3/4 meter høy. Døra var en luke i taket. Når Øien og bikkja hans hadde krøpet ned der, var det akkurat plass til primusen ved hodegjerdet. Denne hytta kalte Øien for "Villaen", og han brukte den en vinter. Men spør Øien hva han tenkte når vargene for og skrapte på gluggen!".

Den ble utbygget i 1927.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908-60", av Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter

 


Myggbukta - Ørnereiret

 

I Myggbukta på 73" 59´N - 21" 17´W / Hold with hope ligger  "Ørnereiret".

 

Norsk fangsthytte anlagt august 1926 for Foldvik-ekspedisjonen av Fritz Øien, Arnulf Gisvold, Hans Meyer Olsen og Krogness.

Det ligger på nordsiden av Hold With hope, ca. 1 km sydøst for Blåelv.

Ca. 2,0 x 1,75 m samt bislag på 80 x 120 cm.

Bislaget ble bygget senere.

I 1930 skrev Nils Foldvik at det var en "bistasjon". Oppsatt av bord med gulv. Torv rundt, størrelse 2,0 x 1,75 m. 1 vindu i døren. Ingen ovn. Innseiling nodenfor og vast av Finschøene, langgrundt. Huset står ca. 50 m fra sjøen. Landet rundt er fattig på vegetasjon."

Forfalt i 1983.

 

Kilde:

"Nordøst-Grønland 1908-60", av Peter Schmidt Mikkelsen, Dansk Polarcenter

 

 


Myggbukta - Fangsthytte 1926

 

Et bilde fra Myggbukta på Grønland ca. 1926 funnet i min fars fotoalbum.


Myggbukta - John Giævers bok Dyretråkk og fugletrekk på 74 grader nord

 

I 1955 (nyutgitt Tiden Norsk Forlag 1972 ) utga John Giæver boka "Dyretråkk og fugletrekk på 74 grader nord".

Den har flere historier om fangsmenn i øde is-områder.

 

Jeg har her valgt å ta med 2 avsnitt som for meg er av spesiell interesse:

- Innledningen til boka - "Den som har vandret over islagt

   hav".

  Dette er svært god historie i seg selv  der den bl.a. tar opp det

  syn rotfaste hjemmemennesker  ofte har om at det er sykt når

  en mann liker å ligge helt alene i en fangshytte i år på rad....

 - Kapitlet "Hyttene i snøen"  der min far Fritz Øien

   omtales fra tiden som fangstmann  på Øst-Grønland i 1927.

 

Her fortelles det om en komfort som man i dag langt fra forbinder med en hyttetur - og ennå lengere fra noen "Villa" som ei hytte kalles på side 40.  

 

Klippet fra side 39 i boka:

.....Det var Nils Foldvik og Hallvar Deviold, Fritz Øien, Arnulf Gisvold og brødrene Olsen fra Tennes i Troms som tok til å bygge de første hyttene på Øst-Grønland sommeren 1927......."

 

Klippet fra side 40 i boka:

.....Den kummerligste hytta i historien hadde Fritz Øien i en fjord nordvest for Myggbukta som heter Loch Fine. Den hytta var akkurat så stor som en dryg likkiste. Knapt to meter lang, trekvart meter høy. Døra var en luke i taket. Når Øien og bikkja hans hadde krøpet ned der, var det akkurat plass til primusen ved hodegjerdet.

Denne hytta kalte Øien "Villaen", og han brukte den en vinter. Nå er den bygd noe større. Men spør Øien hva han tenkte når vargene for og skarpte på gluggen! Jeg har hørt tale om mus på loftet.....

 

 (uthevelser av navn er gjort av meg) 

 1 | 2 | SIDE 3

<< Tilbake
Besøksstatistikk