DOKUMENTAR : Altmann - Ove Johan Kleophas Fredriksen Altmann - bilder av hans maleri- og mobelproduksjon


1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsøya med Prestvannet og Tromsdalstinden

 

Maleriet befinner seg i dag (2023) i Hanne Junge Eliassens eie.

Hun er tippoldebarn av maleren Ove Johan Altmann
Hun arvet dette etter sin mor Grethe Junge Eliassen som i sin tid arvet det fra sin mor Hanna Øien Junge


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsøya mot Håkøya og Kvaløya

 

Motivet er mot Håkøya og Kvaløya sett fra området ved Holt  forsøksgård på vestsiden av Tromsøya.

 

Olav Eriksen, som er oppvokst på gården Åsgård, ga meg i august 2012 følgende tilbakemelding om motivet:

Diskuterte bildet med broderen, og vi kom til at motivet måtte være fra Holt.  Det er trolig det gamle våningshuset vi ser, og som senere ble bestyrerbolig på Statens forsøksgård, Holt, senere Planteforsk.  Bygningen til venstre er gammelfjøset, som jeg også husker lå der det er malt.  Bygningen til høyre er i tilfelle revet før vår tid.

Strandheim var trolig ikke bygget på den tiden, derfor vises ingen hus nedenfor.
 
Maleriet har vært i eie av Elin Johanne Altmann (Unhjem), men er nå (2005) overlatt til en av sønnene Cato Unhjem i Øifjell  i Telemark .

 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsøya mot Håkøya og Kvaløya

 

Ennå et motiv (likt det ovenfor) sett fra Holt på Tromsøyas vestside mot Sandnessundet, Håkøya og Kvaløya.

Det er et av få som er signert O. Altmann, og motivet er svært likt det som familien Unhjem (ovenfor) har i sitt eie.

Maleriet som i dag (2012) eies av Arne Johnsen (ikke i slekt), henger i hans butikk i Tromsø.

Huset det henger i har tidligere tilhørt møbelhandler Abrahamsen, og siden Ove Altmann var utdannet møbelsnekker kan det jo godt tenkes at maleriet har vært en "forretningstransaksjon" de to i mellom omkring 1920. Hvem vet.....?

 

Takk til Arne Johnsen som har tatt vare på det og lot meg avfotografete det (31.01.2006), og til min kusine Grethe Junge Eliassen som tipset meg om det.

 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsøya mot sør - innseiling

 

Motivet for dette maleri, som er i mitt eie, er fra sør-øst siden av Tromsøya og Tromsøsundet.
Det kan se ut som om det er sett fra området ved det gamle vanførehjemmet på Mellomvegen.
Vi kan såvidt skimte Øien-brygga nedenfor dagens Bjerkaker. (Brygga står ennå pr. 2005).


 


Ove Johan Altmann - Motiv: Tromsøya mot sør - innseiling

 

Motivet er av Tromsøsundet mot sør som i dag  er i min fetter i Ørjan Haugli's eie.

Dette er mye likt et som er i mitt eget eie (under i dette "galeriet") og et som Vibeke Nordberg har arvet etter sine besteforeldre (bildet ligger på neste side) 

Vi kan såvidt skimte Øien-brygga nedenfor dagens Bjerkaker. Brygga står ennå pr. 2002.
Av alle de malerier som jeg vet av, så er dette et av to som er signert O. Altmann. Begge eies av Ørjan Haugli.

  1 | 2 | SIDE 3 | 4 | 5 | 6 | 7

<< Tilbake
Besøksstatistikk